Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

, опубліковано 20 серпня 2021 о 09:24

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП повідомляє, що Наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 року затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, а саме: внесено зміни до:

– НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

– НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

– НП(С)БО 14 «Оренда»

– НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»

– НП(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»

– НП(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»

- Положення № 88 (Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку)

– ІНСТРУКЦІЯ про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

– Порядок №1213 (Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку)

Основні зміни:

1. Уточнено, що у первинному документі реквізит «одиниця виміру господарської операції» вказують у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках.

2. В декілька НП(С)БО замінили слово КОАТТУ на КАТОТТГ (Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад).

3. У формі № 2-мс ряд. 2285 «Разом витрати (2050 + 2165)» виклали у новій редакції «Разом витрати (2050 ÷ 2165)»

4. У Порядку № 1213 оновили норму, яка передбачає, що спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображають на матеріальне заохочення – за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та з урахуванням фінансового плану.

5. Із НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” видалено абзац 2 пункту 1 розділу IV

6. В декілька НП(С)БО замінили термін «цілісний майнового комплекс» на «єдиний майновий комплекс».

Слід звернути увагу, що Наказ № 385 офіційно опубліковано у виданні “Офіційний вісник України” № 61 від 10.08.2021 року., тобто він набрав чинності з 10 серпня 2021 року.