Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Ще раз про податкові різниці (додаток РІ)

, опубліковано 06 серпня 2021 о 13:37

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП нагадує, що з урахуванням змін, внесених законами України від 16 січня 2020 року №466 та від 30 березня 2020 року №540, в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств з’явилися  нові різниці для коригування фінансового результату, які відображені у додатку РІ, зокрема щодо:

зменшення фінансового результату до оподаткування:

рядок 3.2.3.2 - на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на користь платника від контрольованої іноземної компанії (далі - КІК) у межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об'єкт оподаткування відповідно до пп. 134.1.7 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі Кодексу) (пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.2.3.3 - на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі КІК), за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів) (пп. 140.4.3 п. 140.4 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.2.3.4 - на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника від нерезидента, за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів) (пп. 140.4.3 п. 140.4 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.2.4.1 - на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування платника податку, що реорганізується (пп. 140.4.5 п. 140.4 ст. 140 Кодексу);

рядок 4.2.16.1 - на суму розрахованої амортизації основних засобів (визначених п. 43 1 підрозділу 4 розділу XX Кодексу) відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди (п. 43 1 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.2.16.2 - сума амортизації різниці, що виникає в результаті порівняння балансової вартості (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку, яка є меншою, ніж балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до вимог розділу III Кодексу, та амортизується як окремий об'єкт основних засобів із застосуванням "прямолінійного" методу нарахування амортизації протягом двадцяти податкових (звітних) кварталів (п. 52 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.2.20 - на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, що є платником податку на прибуток, коштів або товарів, визначених п. 51 2 підрозділу 4 розділу XX Кодексу (п. 51 2 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.2.21 - на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, що є платником податку на прибуток, товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України (п. 51 3 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

збільшення фінансового результату до оподаткування:

рядок 3.1.7 - на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), реалізованих на користь нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (пп. 140.5.5 1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.7.1 - на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), реалізованих на користь нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "ґ" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (пп. 140.5.5 1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.7.2 - на розмір різниці між вартістю, визначеною з огляду на рівень ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", та вартістю реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (пп. 140.5.5 1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.14 - на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (пп. 140.5.15 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 4.1.5.1 - на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (п. 4 1 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.1.17.1 - на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до п. 43 1 підрозділу 4 розділу XX Кодексу протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів (п. 43 1 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.1.20 - на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, що є платником податку на прибуток, коштів або товарів, визначених п. 51 2 підрозділу 4 розділу XX Кодексу (п. 51 2 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.1.21 - на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, що є платником податку на прибуток, товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України (п. 51 3 підрозділу 4 розділу XX Кодексу).