Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Порядок відображення податкових зобов'язань та податкового кредиту

, опубліковано 27 липня 2021 о 15:34

Податкову накладну на отримання послуг від нерезидента зареєстровано з порушенням.

Доволі часто перед підприємствами, які отримують послуги від нерезидентів, місце постачання яких розташоване на митній території України, виникають питання щодо податку на додану вартість. Зокрема: в якому звітному періоді відобразити податкові зобов'язання та податковий кредит, якщо податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано з порушенням терміну реєстрації?

Відповідно до п. 208.2 ст. 208 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - ІІКУ) отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку або за ставкою 7 відсотків для послуг, визначених абзацами четвертим - шостим п.п. «в» п. 193.1 ст. 193 ІІКУ. на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 ПКУ.

Порядок складання податкової накладної визначено сг. 201 ПКУ. Відповідно вимог такого порядку отримувач послуг платник податку складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.

Відповідно до вимог ПКУ така податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Згідно із п. 187.8 ст. 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань за операціями з постачання нерезидентами суб'єктам господарювання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України згідно із п. 198.2 ст. 198 ПКУ є дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН.

Пунктом 198.6 ст. 198 ПКУ визначено, що суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПЬІ з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних в ЄРПН. але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з лати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Відповідно до п.п. «г» п. 201.1 1 сг. 201 ПКУ підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є, зокрема, податкова накладна, складена платником податку відповідно до м. 208.2 ст. 208 Г1КУ та зареєстрована в ЄРПН.

Враховуючи вище викладене, отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, у випадках реєстрації податкової накладної в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації повинні відобразити податкові зобов'язання з ПДВ у тому звітному періоді, в якому вони виникли.

При цьому виникнення податкових зобов'язань не залежить від факту складання податкової накладної за такою операцією. А податковий кредит відображається в періоді реєстрації відповідної податкової накладної в ЄРПН. але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної.