Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

ДПСУ доопрацювала проєкт змін до порядку формування плану-графіка перевірок

, опубліковано 23 липня 2021 о 09:17

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП інформує: 22 липня 2021 року ДПСУ  оприлюднила доопрацьований проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків». Вперше його було опубліковано у травні цього року.

Внесення змін до Наказу № 524 призведе у відповідність до вимог чинного законодавства процедуру формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків та на виконання Пріоритетів діяльності ДПС на 2021 рік удосконалить критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Що зміниться?

Згідно зпояснювальною запискою , проєктом наказу передбачено:

1. Зміну назви територіального органу ДПС «Офіс великих платників податків ДПС» на назву «міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків» з метою належного функціонування міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків у частині формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. 

2.  Нові редакції додатків 1, 2, 3 до Порядку. А це:

- План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 20 ___ рік (додаток 1);

- Коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків у ________________ 20___ року  (додаток 2);

- Структура плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків (додаток 3) .

2. Удосконалюються критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Пропозиції щодо оновлення переліків критеріїв ризику ґрунтувалися на досвіді та аналізі виявлених порушень при проведенні контрольно-перевірочних заходів фахівцями органів ДПС. 

Зміни у критеріях відбору платників податків - юросіб:

- у зв’язку зі змінами форми та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ у частині скасування додатка 5 до декларації з ПДВ з переліку критеріїв відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня та критеріїв відбору платників податків – постійних представництв та представництв нерезидентів виключається критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого зіставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн, або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» за відсутності джерела інформації для розрахунку ризику;

- для однозначного тлумачення алгоритму розрахунку критерій відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня текст «інші операційні витрати перевищують 30 відсотків загальних витрат операційної діяльності» доповнено словом «операційні»;

- перенесення критерію «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня;

- для однозначного тлумачення алгоритму розрахунку критерію відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня текст «зростання довгострокових зобов’язань і забезпечень в сумі більше ніж 10 млн грн або перевищує 30 відсотків загальних обсягів постачання» змінюється на «сума довгострокових зобов’язань і забезпечень більше ніж 10 млн грн або перевищує 30 відсотків загальних обсягів постачання»;

- для підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових суб’єктів господарювання змінюється редакція критерію ризику середнього ступеня платників податків – юридичних осіб у частині граничних сум, а саме «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з податку на додану вартість податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань, або податкового кредиту з податку на додану вартість за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків» на «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та Єдиного реєстру податкових накладних у сумі понад 1 млн грн, або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн»;

- з переліку критеріїв ризику середнього ступеня для платників податків – юридичних осіб виключається критерій «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних протягом трьох звітних періодів» через те, що зупинка ПН/РК, а також факт відмови комісією контролюючого органу у реєстрації ПН/РК наразі не може вважатися ризиком, оскільки з урахуванням положень постанови КМУ №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» за зупиненими накладними платник може подати повідомлення та пакет документів, за наслідками розгляду яких податкова накладна/розрахунок коригування можуть бути зареєстровані. У разі відмови платник має право подати скаргу до комісії центрального рівня, за наслідками розгляду якої також ПН/РК можуть бути зареєстровані. При цьому підставою для відмови у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та незадоволення скарги є ненадання/надання не в повному обсязі пакета документів або пояснень, що не може вважатися ризиком;

- для однозначного тлумачення та звуження кола для відбору платників податків до перевірок уточняється критерій ризику середнього ступеня для платників податків – юридичних осіб, зокрема слова «невідповідність даних звітності реєстратора розрахункових операцій та обсягів постачання, зазначених у деклараціях з податку на додану вартість» замінено словами «наявність розбіжностей між задекларованою сумою обсягів постачання у деклараціях з податку на додану вартість та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, в обсязі, що перевищує 30 відсотків»;

- критерії відбору платників податків – юридичних осіб середнього ступеня ризику доповнюються новим критерієм «сплата податку на прибуток за відповідний рік в обсязі менше 1,5 відсотка від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн упродовж календарного року». 

Коли наберуть чинності зміни?

Очікується, що цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. А наразі зауваження та пропозиції до проєкту приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на адресу розробника (Державна податкова служба України): поштову – 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, та електронну – nmetlashevska@tax.gov.ua.