Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Подання річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом фінансовими установами

, опубліковано 29 квітня 2021 о 10:17

Законом України від 12 липня 2001 року N 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі Закон 2664) визначено термін фінансова установа, як юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.

Відповідно Закону 2664 фінансові установи повинні розкривати інформацію  про:

1) фінансову та консолідовану фінансову звітність;

2) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств),

 Також, фінансові установи, які утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.

Законодавством передбачено розкриття шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках), зокрема:  переліку фінансових послуг, що надаються фінансовою установою,  відомості про власників істотної участі , відомості про склад наглядової ради та виконавчого орган, відомості про ліцензії та дозволи.

Поряд з цим, Податковим кодексом України передбачено подання контролюючому органу річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом  у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним роком.

У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу, для подання податкових декларацій (розрахунків).