Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Який режим роботи контролюючих органів щодо приймання податкової звітності та інших документів, у тому числі в електронному вигляді, та який операційний день встановлено для надсилання платником податків електронних документів та їх прийняття контролюючим

, опубліковано 19 вересня 2022 о 08:45

Який режим роботи контролюючих органів щодо приймання податкової звітності та інших документів, у тому числі в електронному вигляді, та який операційний день встановлено для надсилання платником податків електронних документів та їх прийняття контролюючим органом?

Відповідно до п. 3 частини другої ст. 6 Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» зі змінами та доповненнями суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень згідно з графіком, затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг.

Згідно з абзацом другим розд. І Примірного положення центру обслуговування платників та абзацом другим розд. 3 Примірного регламенту центру обслуговування платників (далі – Регламент), затверджених наказом Державної податкової служби України від 30.09.2020 № 537 «Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП», час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх послуг та сервісів, що надаються у центрі обслуговування платників (далі – ЦОП), створеному безпосередньо при головних управліннях ДПС в областях та м. Києві (далі – ГУ ДПС) та державних податкових інспекціях, які є їх структурними підрозділами.

З урахуванням регіональних особливостей начальником ГУ ДПС (або особою, яка виконує його обов’язки) може бути встановлено інший режим роботи ЦОП, зокрема можливе встановлення часу прийому відвідувачів у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., з перервою або без неї (абзац третій розд. 3 Регламенту).

В останній день граничного строку подання звітності, визначеного п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) (з урахуванням вимог п. 49.20 ст.49 ПКУ), час роботи ЦОП подовжується до 20 год. 00 хвилин (абзац четвертий розд. 3 Регламенту).

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину (абзац п’ятий розд. 3 Регламенту).

Час технічної перерви робочого місця – раз на дві години не більше 15 хвилин (абзац шостий розд. 3 Регламенту).

Для систем, які потребують проведення регламентних робіт (наприклад, ДРФО), час технічної перерви може бути збільшено за необхідності на час проведення регламентних робіт (абзац сьомий розд. 3 Регламенту).

З метою забезпечення безпеки відвідувачів та працівників, залучених до роботи в ЦОП, у разі виникнення позаштатних ситуацій та за наявності достатніх підстав керівником ЦОП, за погодженням з координатором ЦОП, може бути прийнято рішення про тимчасову зміну графіка роботи ЦОП, про що повідомляється на відповідному субсайті територіального органу ДПС вебпорталу ДПС та безпосередньо у ЦОП (абзац восьмий розд. 3 Регламенту).

Контакти та режим роботи ЦОП розміщено у відкритій частині Електронного кабінету (розділ «Прес-центр») та у банері «Центри обслуговування» (розділ «Корисні посилання») на вебпорталі ДПС.

Пунктом 42 прим. 1.6 ст. 42 прим. 1 ПКУ передбачено, що електронний кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Проведення технічного обслуговування електронного кабінету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, та з 8 до 20 години будь-якого іншого календарного дня забороняється. Технічне обслуговування електронного кабінету проводиться у порядку, що визначається методологом електронного кабінету.

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору (абзац перший п. 42.6 ст. 42 ПКУ).

Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац десятий п. 42.6 ст. 42 ПКУ).

Абзацом першим п. 2 розд. ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261) (далі – Порядок № 557), зокрема, визначено, що платник (автор) створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, керуючись Порядком № 557.

Після накладання кваліфікованого електронного підпису платник (автор) здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням телекомунікаційних мереж до адресата протягом операційного дня (п. 3 розд. II Порядку).

Операційний день – частина дня, протягом якої за наявності технічної можливості здійснюється електронний документообіг (абзац десятий п. 2 розд. І Порядку).

Електронний документообіг – сукупність процесів створення, подання, приймання, ідентифікації, оброблення, зберігання, використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та (у разі необхідності) з підтвердженням факту одержання таких документів (абзац сьомий п. 2 розд. І Порядку).

Після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка (п. 5 розд. ІІ Порядку) у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня (п. 6 розд. ІІ Порядку).

За результатами автоматизованої перевірки платнику (автору) надсилається перша квитанція протягом двох годин з часу отримання електронного документа контролюючим органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня (абзац перший п. 8 розд. ІІ Порядку).

Якщо автору протягом встановленого строку (абзац перший п. 8 розд. ІІ Порядку) після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом (абзац третій п. 8 розд. ІІ Порядку).

Згідно з абзацом першим п. 9 розд. ІІ Порядку не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та Порядком, формується друга квитанція, яка є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа (абзац другий п. 9 розд. ІІ Порядку).

У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції (п. 11 розд. ІІ Порядку).

Якщо платником (автором) надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що платнику (автору) надійшла друга квитанція про прийняття (п. 12 розд. ІІ Порядку).

Звертаємо увагу, що згідно з п.п. 69.18 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, з метою захисту прав платників, збереження та захисту даних надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 до 18 години.