Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Яким чином здійснюється перереєстрація (взяття/зняття з обліку) ЮО у контролюючих органах у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми?

, опубліковано 08 лютого 2022 о 11:17

Статтею 108 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) визначено, що зміна організаційно-правової форми юридичної особи є перетворенням. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.
Перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади (ст. 106 ЦКУ).
За загальними правилами статей 104 – 107 ЦКУ перетворення є одним із видів реорганізації юридичної особи, в результаті якого припиняється юридична особа. У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) та відповідно податковий номер.
Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення визначений ст. 107 ЦКУ та Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755). Зокрема, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення подати документи для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи згідно із частиною десятою ст. 17 Закону № 755. Після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подаються документи для державної реєстрації припинення юридичної особи та документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені відповідно частиною тринадцятою та частиною першою ст. 17 Закону № 755. Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.
Відомості про проведення реєстраційних дій передаються технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) до інформаційних систем ДПС в порядку інформаційної взаємодії в день їх проведення (ст. 13 Закону № 755) та опрацьовуються контролюючими органами в день отримання таких відомостей.
Згідно з частиною першою ст. 8 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами і доповненнями (далі – Закон № 996) бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію (частина третя ст. 13 Закону № 996).
Частиною п’ятою ст. 14 Закону № 996, зокрема, визначено, що у разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених Законом № 996 публікує його протягом 45 днів після затвердження.
Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах визначений ст. 67 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300, із змінами (далі – Порядок № 1588).
Зняття з обліку юридичних осіб – платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) здійснюється згідно з абзацом сьомим частини першої ст. 5 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) та розд. IV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1553/26330, із змінами (далі – Порядок № 1162).
У разі одержання відомостей із ЄДР про рішення щодо припинення юридичної особи контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені ПКУ, Законом № 2464, розд. ХІ Порядку № 1588, розд. IV Порядку № 1162. Зокрема, ст. 5 Закону № 2464 встановлене право органів ДПС на проведення перевірки платника щодо правильності нарахування та сплати ЄСВ.
Згідно з п. 11.13 розд ХІ Порядку № 1588 у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (у разі наявності грошових зобов’язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до ЄДР:
у разі відсутності грошових зобов’язань та/або податкового боргу – відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;
за наявності податкового боргу – відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП або відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (якщо план реорганізації юридичною особою до контролюючого органу не подавався або не був узгоджений контролюючим органом).
Підставою для зняття з обліку платників у контролюючих органах є надходження із ЄДР відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків (п. 11.17 розд. ХІ Порядку № 1588).
Враховуючи викладене після отримання із ЄДР відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, що припинилась в результаті перетворення, та державну реєстрація новоутвореної юридичної особи, за результатами опрацювання таких відомостей до інформаційної системи ДПС вносяться дані про зазначені реєстраційні дії без зміни податкового номеру (код ЄДРПОУ) юридичної особи, закриття інтегрованої картки платника та, відповідно, визначення дати зняття з обліку. Водночас змінюються організаційно-правова форма юридичної особи, її найменування та інші дані, які були змінені щодо новоутвореної юридичної особи.