Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Богдан Катрушин: Який орган має право засвідчувати форс-мажорні обставини та видавати відповідні сертифікати?

, опубліковано 23 листопада 2021 о 16:15

Начальник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Богдан Катрушин розповів для ЗМІ про порядок видачі сертифікатів, які засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), що є підставою для розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, списання безнадійного податкового боргу, подовження граничних строків подання податкових декларацій, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань.

З метою недопущення порушення прав платників податків, яких вводять оману, видаючи документи, які в подальшому не можуть бути застосовані, а саме, при видачі сертифікатів, які засвідчують форс-мажорні обставини, просимо звернути увагу на наступне.

За його словами, Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні»  (ТПП України) передбачено, що ТПП створюються на території АРК, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні торгово-промислові палати). У межах кожної з адміністративно-територіальних одиниць може бути створена лише одна торгово-промислова палата. На території України діє Торгово-промислова палата України.

Відповідно до ч.3 ст.13 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» ТПП України: відкриває свої представництва та філії в інших країнах, а також засновує разом із зарубіжними партнерськими організаціями як в Україні, так і за її межами змішані торгово-промислові палати, ділові ради та інші спільні організації, засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб; засвідчує  форс-мажорні обставини відповідно до умов договорів за зверненнями суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників); веде недержавний реєстр українських підприємців за їх згодою, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність, як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Торгово-промисловою палатою України. Виконує інші повноваження визначені ст.11 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», зокрема, видає сертифікати про походження товарів.

При Торгово-промисловій палаті України діють Міжнародний комерційний суд і Морська арбітражна комісія, діяльність яких регулюється законодавством України.

В той же час, в Україні впроваджує свою діяльність Асоціація «Український національний комітет Міжнародної торгової палати» (ICC Ukraine), яка незаконно, перебрала на себе повноваження ТПП України та регіональних палат та почала, зокрема, видавати сертифікати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та внесла зміни до свого статуту щодо всіх повноважень палат, які Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» віднесено до компетенції ТПП України та регіональних ТПП в Україні.

Зокрема, в єдиному реєстрі судових рішень вже є рішення суду, де сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий ICC Ukraine, визнаний неналежним та недопустимим доказом у даній справі, з огляду на те, що такий сертифікат не виданий ТПП України чи регіональною ТПП (https://reyestr.court.gov.ua/Review/97217508).

Відповідно до ст.14 прім.1 Закону України «Про торгово-промислові палати», саме ТПП України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Жодним іншим законом України не передбачено це право для інших організацій.

Слід зазначити, що Податковий кодекс України (ст.100,101,102), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин» від 27 грудня 2010 року № 1235, наказ Міністерства доходів і зборів від 10.10.2013 року № 577 «Про затвердження Порядку  списання безнадійного податкового боргу платників податків», наказ  Міністерства фінансів Україні від 20.10.2017 № 861 «Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України»  визначають сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий ТПП України та її регіональними палатами підставою для розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, списання безнадійного податкового боргу, подовження граничних строків подання податкових декларацій, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань.

«З метою уникнення негативних наслідків, прошу звернути увагу на той факт, що жоден інший орган, окрім ТПП України та регіональних ТПП, не визначений на законодавчому рівні, як такий, що може засвідчувати форс-мажорні обставини та видавати відповідні сертифікати», - зауважив Богдан Катрушин.