Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Який алгоритм дій отримання іноземцем документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, через представника (довірену особу) - іноземця, у разі його втрати (зіпсуття)?

, опубліковано 21 жовтня 2021 о 09:35

Відповідно до п. 70.9 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ із змінами та доповненнями та п. 7 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 із змінами та доповненнями (далі - Положення № 822) за зверненням фізичної особи, її законного представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) (картка платника податків, наведена у додатку 3 до Положення № 822) відповідно до порядку, визначеного Положенням № 822 (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа - платник податків подає до контролюючого органу заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формою № 5ДР (далі - Заява за ф. № 5ДР), наведена у додатку 12 до Положення № 822 (абзац другий п. 7 розд. VII Положення № 822).

Фізичні особи подають до контролюючого органу Заяву за ф. № 5ДР особисто або через представника.

Абзацом третім п. 3 розд. VII Положення № 822 визначено, що якщо довірена особа (представник) є іноземцем або особою без громадянства, то до документа, що посвідчує її особу, вона додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Представники іноземців та осіб без громадянства звертаються за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі до головних управлінь ДПС в областях та місті Києві, а іноземців та осіб без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, - до контролюючих органів, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному особу) - іноземця необхідно:

1.Подати до головних управлінь ДПС в областях та місті Києві (за вибором):

заяву про внесення змін до Державного реєстру за ф. № 5ДР;

документ, що посвідчує особу представника та засвідчений в установленому законодавством порядку оригінал його перекладу українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні);

копію документа, що посвідчує особу довірителя та засвідчений в установленому законодавством порядку оригінал його перекладу українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу;

оригінал довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копію.

2.Звернутися до контролюючого органу, до якого подавалась Заява за ф. №5ДР,для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, при цьому пред’явити документи, які надавались при поданні Заяви за ф. № 5ДР.