Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» за тематикою: «Оновлена форма декларації з податку на прибуток: що необхідно знати»

, опубліковано 27 серпня 2021 о 11:07

Сьогодні, 27 серпня 2021 року, в Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» за тематикою: «Оновлена форма декларації з податку на прибуток: що необхідно знати». На питання платників відповідала заступник начальника управління – начальник відділу податкового адміністрування підприємств паливно-енергетичного комплексу управління адміністрування підприємств виробничої сфери Тетяна Дем’яненко. Наводимо перелік питань, які надійшли під час проведення сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія».

Питання: Оновлено форму декларації з податку на прибуток: коли вперше звітувати?

Відповідь: 17.08.2021р. у виданні «Офіційний вісник України» №63 опубліковано наказ Мінфіну від 04.06.2021 №317, яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Відповідно до п. 46.6 ПКУ нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий  період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. Оскільки наказ №317 опубліковано у ІІІ кварталі 2021 року, вперше нову форму декларації необхідно подавати за ІV квартал 2021 року.

Питання: До яких видів основних засобів застосовується прискорена амортизація?

Відповідь: Відповідно до п. 431 підрозділ 4 розділу ХХ ПКУ, при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації щодо основних засобів:

четвертої групи (машини та обладнання) та п'ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки;

третьої групи (передавальні пристрої) та дев'ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п'ять років.

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів, визначені цим пунктом, використовуються незалежно від строків амортизації, визначених у бухгалтерському обліку.

Основні засоби мають одночасно відповідати таким вимогам:

введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових (звітних) періодів, з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року;

не були у використанні.

При цьому такі основні засоби повинні використовуватися у власній господарській діяльності та не можуть продаватися або надаватися в оренду іншим особам (крім платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

Питання: Як та де отримати Довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток?

Відповідь: Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форма цієї довідки затверджені наказом Мінфіну від 03.12.2012р. №1264.

Строк надання довідки: 5 робочих днів від дати одержання письмового звернення нерезидента або уповноваженої ним особи.

Отримання: поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано заяву, у разі зазначення такого способу отримання у заяві.

Звернення має бути подане українською мовою або іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою та обов’язково повинно містити відомості про нерезидента та відомості про джерело доходу.


Питання: Основний засіб отримано безкоштовно: чи амортизується він у податковому обліку?

Відповідь: Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 та п.п. 138.3.2- 138.3.4 ПКУ.

Для розрахунку амортизації визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Чинним законодавством, у податковому обліку не передбачено обмежень щодо нарахуванням амортизації на основні засоби, безоплатно отримані платником податку, тому такі основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платник податку, підлягають амортизації згідно з п. 138.3 ПКУ.

Питання: Благодійна допомога фізичній особі: які наслідки з податку на прибуток?

Відповідь: Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається  шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (п.п. 134.1.1 ПКУ).

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) (п.п. 140.5.10 ПКУ):

- Особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб),

- Платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 % відповідно до п.44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Отже при наданні благодійної допомоги чи безоплатному перерахуванні (передачі) коштів, товарів (робіт, послуг) :

- Фізичним особам, які є платниками податку на доходи фізичних осіб, не передбаченого коригування фінансового результату до оподаткування. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

- Фізичним особам – підприємцям, які застосовують спрощену систему оподаткування, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, збільшується фінансовий результат до оподаткування на всю суму таких коштів, вартості товарів (послуг).