Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Увага! Декларацію з прибутку знову оновлено

, опубліковано 10 серпня 2021 о 09:38

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП інформує, що Мінфін наказом від 04.06.2021 року №317  (зареєстрований в Міністерстві юстиції від 04.08.2021 р. за №1014/36636) вніс зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. 

Таким чином її приводять у відповідність до чинних норм ПКУ (враховуючи зміни, внесені законами №466, №786, №962, №1072, №1117). А саме:

1Декларацію доповнено новим рядком 7.1 щодо відображення інформації у разі здійснення діяльності нерезидентом на території України через постійне представництво, з урахуванням прийнятих законами № 466, №786, №1117 змін до пп.133.2.2 та пп.141.4.7 ПКУ.  У зносці, зокрема, уточнено, що у разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. Якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об'єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об'єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ.

2. У додатках до Декларації вносяться зміни:

- у додаток ПН - щодо можливості відображення інформації про нерезидента, який є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України у разі застосування відповідно до ст. 103 ПКУ положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу. А саме "Відмітку про відсутність статусу юридичної особи" доповнено новою позицією.

- у додаток РІ - щодо:

- виключення різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування, – на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (редакція підпункту 140.5.15 ПКУ діяла до 01.01.2021);

- доповнення новою різницею щодо збільшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранта, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.16 ПКУ);

- доповнення новими різницями щодо зменшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду:

- на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.8 ПКУ);

- на суму отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 54 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

- на суму списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 23 та списаного податкового боргу відповідно до пункту 24 підрозділу 10 розділу XX Кодексу та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 54 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);

- у додатку АМ після рядка за кодом А17 доповнено новим рядком КП такого змісту "Капіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (підпункт 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 розділу III Податкового кодексу України)".

 

Коли вперше звітувати за оновленою формою декларації?

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 09.08.2021 р. не опублікований.

Відповідно до п. 46.6 ПКУ  оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування. Тобто якщо наказ буде затверджено та опубліковано у серпні 2021 року, то вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток слід буде звітувати за ІV квартал 2021 року.