Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Запровадження обов’язкового подання великими платниками податків на запит контролюючого органу під час проведення перевірки стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA)

, опубліковано 28 липня 2021 о 14:26

Обов'язки платників податків встановлено статтею 16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), серед яких обов'язковим є ведення в установленому порядку обліку доходів і витрат, складення звітності, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також подання до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларацій, звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Відповідно до підпункту 19-1.1.1 пункту 19-1.1 статті 19-1 ПКУ контролюючі органи здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків.

Контролюючі органи для здійснення функцій, визначених законом відповідно до підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 ПКУ, мають право отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.

Для виконання покладених на контролюючі органи функцій використовується, зокрема, інформація, що міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (підпункт 72.1.1.2 підпункт 72.1.1 пункт 72.1 стаття  72 ПКУ).

Вимоги щодо складання первинних документів, у тому числі в електронній формі визначені  законом України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та законом України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Порядок надання платниками податків документів встановлено статтею 85 ПКУ.

Так, відповідно до вимог пункту 85.2 статті 85 ПКУ платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків на запит контролюючого органу зобов'язаний також надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» копії таких документів, що створюються ним в електронній формі з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту.

На виконання абзацу третього пункту 85.2 статті 85 ПКУ щодо загального формату та порядку подачі інформації в електронній формі Міністерством фінансів України прийнято наказ від 07.11.2011 р. № 1393, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.01.2012 року за № 44/20357 зі змінами, внесеними наказом від 15 вересня 2020 року № 561 "Про внесення змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2020 року за №1123/35406 (далі - Наказ № 561), яким передбачено порядок та формат надання документів великими платниками податків на запит контролюючого органу в електронній формі, що належать або пов'язані з предметом перевірки.

Наказ № 561 набирає чинності через 9 місяців з дня його офіційного опублікування, тобто з 27 серпня 2021 року.

Отже, обов'язок щодо надання великими платниками податків під час проведення перевірки документів в електронній формі у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA) виникає на підставі п. 85.2 ст. 85 ПКУ у разі отримання запиту контролюючого органу.