Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Застосування окремих положень статті 39 Подакового кодексу України під час коригування фінансового результату до оподаткування

, опубліковано 09 червня 2021 о 11:10

Розглянемо випадок, коли платник податку скористався своїм правом не здійснювати коригування, передбачені підпунктами 140.5.4, 140.5.5-1 пункту 140.5 статті  140 розділу IIІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), посилаючись па наявність підтвердження суми витрат (доходів) за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею  39 розділу І ПКУ, але виявилось що ціна, вказана в такому підтверджені, не відповідає принципу "витягнутої руки" (або така розбіжність виявлена за результатами перевірки контролюючого органу).

У платників податків виникає питання: в якому саме розмірі здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування?

Підпунктами 140.5.4 та 140,5.5-1 пункту 140.5 статті 140 розділу III ПКУ на платника податків покладено обов'язок здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг придбаних (реалізованих) в операціях, які не є контрольованими, проте здійснені:

з нерезидентами, які зареєстровані у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І ПКУ, або

з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1,1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті  39 розділу І ПКУ, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

При цьому, вимоги підпунктів 140.5.4 та 140.5.5-1 пункту 140.5 статті 140 розділу III ПКУ не застосовуються платником податків, якщо він здійснить підтвердження суми витрат (доходів) за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, але без подання звіту.

Крім того, передбачені такі вимоги:

якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею  39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки" (абзац шостий підпункту 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III ПКУ);

якщо ціна реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг є нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу "витягнутої руки", встановленого статтею  39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", та вартістю реалізації (абзац п'ятий підпункту 140.5.5-1 пункту 140.5 статті  140 розділу III ПКУ).

Підпунктом 39.3.2.3 підпункту 39.3.2 пункту 39.2 статті  39  розділу І ПКУ встановлено, що якщо ціна в контрольованій операції або відповідний показник рентабельності контрольованої операції:

перебуває в межах діапазону, вважається, що умови контрольованої операції відповідають принципу "витягнутої руки";

перебуває поза межами діапазону цін (рентабельності), розрахунок податкових зобов'язань платника податків у контрольованій операції проводиться відповідно до ціни (показника рентабельності), яка (який) дорівнює значенню медіани такого діапазону (крім випадків проведення платниками податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу І ПКУ).

З огляду на викладене вище, вимоги щодо коригування витрат (доходів) на підставах та у розмірі, визначених підпунктами 140.5.4 та 140.5.5-1 пункту 140.5 статті 140 розділу III ПКУ, не застосовуються до платника податків, який здійснює підтвердження суми витрат (доходів) за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею  39 ПКУ, але без подання звіту.

При перевищенні цін у разі придбання або заниженні цін при реалізації товарів (робіт та послуг), зазначених у підпунктах 140.5.4 та 140.5.5-1пункту 140.5 статті  140 розділу III ПКУ, порівняно з цінами, визначеними відповідно до принципу "витягнутої руки", платник податку має право здійснити коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті  39 розділу І ПКУ, або таке коригування може бути здійснено до медіани діапазону цін (рентабельності) на підставі перевірки контролюючого органу.

При цьому коригування здійснюється на розмір різниці між фактичною вартістю придбання або продажу товарів (робіт та послуг) та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", і таке коригування може бути як меншим за 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг придбаних (реалізованих) у відповідних операціях, так і більшим.