Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Важливо знати платникам: подання контролюючому органу річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом

, опубліковано 26 травня 2021 о 17:05

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що Законом України №466-ІХ внесено зміни до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України, які зобов’язують платників податків надавати до контролюючого органу річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом.

Коли потрібно надавати?

разом з податковою декларацією за 2020рік разом зі звітом про фінансовий стан (баланс) , звітом про прибутки та збитки (звіт про фінансові результати), що складені до перевірки фінансової звітності аудитором;

не пізніше 10 червня 2021 року - разом з аудиторським висновком.

Кому обов’язково потрібно подавати фінансову звітність з аудиторським висновком?

Відповідно до п. З ст. 14 Закону України «бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.99р. фінансову звітність разом з аудиторським висновком повинні подавати такі категорії підприємств:

підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов'язані не пізніше ніж до ЗО квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторських висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі), та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством;

великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітних періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі);

інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітних періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторських висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Відповідальність за порушення:

За неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком, застосовується відповідальність, передбачена п.120.1. Податкового кодексу України, у розмірі 340 гривень, (при повторному порушенні штраф 1020 гривень.).

Крім того, у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 ст.48 Податкового Кодексу (декларація не містить інформацію про додатки, які є її невід'ємною частиною) - контролюючий орган надає платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації.

Податкова декларація вважається не поданою.                                                           У разі встановлення змін у фінансовій звітності результатами аудиторської перевірки:                                                                                            Якщо зміни встановлені у фінансовій звітності оприлюднені разом із аудиторським висновком вплинули показники податкової декларації з податку на прибуток (показники фінансової звітності поданої разом з декларацією з податку на прибуток до складання аудиторського висновку), то платник податків повинен подати уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток за 2020рік до 10 червня 2021 року.

Примітка. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмежених доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Підприємства зобов'язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".