Східне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Положення та структура

    

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

від 12.11.2020 р.                                                                Київ                                                     № 643

 

Із змінами, внесеними наказом ДПС
від 04.03.2021 № 264

 

Про затвердження положень
про територіальні органи ДПС

 

   З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 року № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби», керуючись статтею 211 Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» (зі змінами), Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 (зі змінами), та враховуючи наказ ДПС від 30.09.2020 № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Головне управління ДПС у Вінницькій області;

Положення про Головне управління ДПС у Волинській області;

Положення про Головне управління ДПС у Дніпропетровській області;

Положення про Головне управління ДПС у Донецькій області;

Положення про Головне управління ДПС у Житомирській області;

Положення про Головне управління ДПС у Закарпатській області;

Положення про Головне управління ДПС у Запорізькій області;

Положення про Головне управління ДПС в Івано-Франківській області;

Положення про Головне управління ДПС у Київській області;

Положення про Головне управління ДПС у Кіровоградській області;

Положення про Головне управління ДПС у Луганській області;

Положення про Головне управління ДПС у Львівській області;

Положення про Головне управління ДПС у Миколаївській області;

Положення про Головне управління ДПС в Одеській області;

Положення про Головне управління ДПС у Полтавській області;

Положення про Головне управління ДПС у Рівненській області;

Положення про Головне управління ДПС у Сумській області;

Положення про Головне управління ДПС у Тернопільській області;

Положення про Головне управління ДПС у Харківській області;

Положення про Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;

Положення про Головне управління ДПС у Хмельницькій області;

Положення про Головне управління ДПС у Черкаській області;

Положення про Головне управління ДПС у Чернівецькій області;

Положення про Головне управління ДПС у Чернігівській області;

Положення про Головне управління ДПС у м. Києві;

Положення про Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків;

Положення про Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків;

Положення про Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків;

Положення про Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків;

Положення про Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків;

Положення про Інформаційно-довідковий департамент ДПС.

 

2. Керівникам територіальних органів ДПС (після призначення) забезпечити неухильне дотримання вимог положень, затверджених цим наказом.

 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                                   Олексій ЛЮБЧЕНКО

 

 

ПОГОДЖЕНО

Міністр фінансів України

 

Сергій МАРЧЕНКО

 

 Олена Гнатюк  281 30 79

                                                                                                      

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                           Наказ Державної податкової

                                                                                                           служби України

                                                                                                           12.11.2020 № 643

 

 

 Зі змінами внесеними наказом ДПС від 04.03.2021 № 264

 

 

Положення

про СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС
ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

 

1. Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (далі – Міжрегіональне управління) є територіальним органом, утвореним на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України (далі – ДПС).

Міжрегіональне управління забезпечує реалізацію повноважень ДПС у взаємовідносинах з великими та іншими платниками, які перебувають на обліку в цьому управлінні, і здійснює їх податкове супроводження.

Міжрегіональне управління є правонаступником майна, прав та обов’язків Офісу великих платників податків ДПС (ЄДРПОУ 43141471) у відповідних сферах діяльності. 

2. Міжрегіональне управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, що належать до компетенції ДПС, наказами ДПС, дорученнями керівництва ДПС, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Міжрегіонального управління є:

забезпечення реалізації державної податкової політики, здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

4. Міжрегіональне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює контроль за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

2) здійснює контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

3) здійснює податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;

4) здійснює реєстрацію та веде облік платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводить диференціацію платників податків;

5) забезпечує достовірність та повноту ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску), об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

6) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС;

7) забезпечує ведення обліку податків і зборів, платежів;

8) здійснює адміністрування податків і зборів, платежів, єдиного внеску, у тому числі проводить відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (платників єдиного внеску);

9) контролює своєчасність подання платниками податків (платниками єдиного внеску) передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску;

10) застосовує до платників податків (платників єдиного внеску) передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

11) складає стосовно посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення та виносить постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених законом;

12) застосовує до фінансових установ, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунку на облік у ДПС, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установлених Податковим кодексом України розмірах;

13) здійснює погашення заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких віднесено до компетенції ДПС;

14) здійснює погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів;

15) здійснює розстрочення, відстрочення та реструктуризацію грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки зі сплати єдиного внеску;

16) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, списання безнадійного податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску;

17) застосовує арешт майна платників податків, що мають податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на їхніх рахунках у банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску;

18) здійснює роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінювання, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави, та з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення  податкового законодавства;

19) забезпечує стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному Податковим кодексом України та іншими законами;

20) проводить роботу щодо застосування до платників податків (платників єдиного внеску) процедур банкрутства відповідно до законодавства з питань банкрутства;

21) звертається до суду у випадках, передбачених законом;

22) здійснює контроль щодо повноти обчислення та сплати акцизного податку з урахуванням даних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером;

23) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального;

24) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

25) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

26) проводить роботу, пов’язану з боротьбою з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального та інших підакцизних товарів (продукції);

27) здійснює реєстрацію та облік реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), реєстрацію розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;

28) проводить контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення розрахункових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

29) здійснює контроль за дотриманням встановлених законом строків проведення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

30) вживає заходів для виявлення, аналізування та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму у випадках та межах повноважень, передбачених законом;

31) підтверджує статус податкового резидента України;

32) організовує в межах повноважень передачу до ДПС проєктів запитів та відповідей до компетентних органів іноземних держав у межах обміну податковою інформацією згідно із законодавством України, міжнародними договорами України;

33) забезпечує надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

34) проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення форм та обсягів податкового контролю;

35) здійснює сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надає адміністративні послуги;

36) забезпечує впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур;

37) взаємодіє та здійснює обмін інформацією з місцевими органами влади;

38) здійснює моніторинг стану надходження податків і зборів, інших платежів, визначених Податковим кодексом України, Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», вивчає вплив змін показників регіонального розвитку та змін законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

39) здійснює моніторинг та аналіз виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права, що належать державі, їхніми дочірніми підприємствами та готує пропозиції керівництву ДПС;

40) складає звітність щодо стану розрахунків платників податків із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності ДПС;

41) здійснює прийом громадян, розгляд звернень (запитів) громадян, платників податків (платників єдиного внеску), органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних із діяльністю ДПС, та запитів на отримання публічної інформації;

42) надає індивідуальні податкові консультації, інформаційно-довідкові послуги з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС;

43) надає ДПС узагальнену практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

44) реалізує інформаційну політику ДПС;

45) оприлюднює на субсайті Міжрегіонального управління вебпорталу ДПС офіційну інформацію, що належить до компетенції Міжрегіонального управління, зокрема інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;

46) забезпечує оприлюднення (оновлення) наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на субсайті Міжрегіонального управління офіційного вебпорталу ДПС та на єдиному державному вебпорталі відкритих даних, в установленому законодавством порядку;

47) співпрацює з інститутами громадянського суспільства з питань реалізації державної податкової політики;

48) здійснює прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності Міжрегіонального управління;

49) здійснює відомчий контроль за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків в Міжрегіональному управлінні;

50) забезпечує інформування органів місцевого самоврядування про стан розрахунків із місцевими бюджетами;

51) здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність, а також стягнення заборгованості із зазначених платежів до бюджету у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

52) здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків;

53) подає органам місцевого самоврядування звітність, визначену підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, у тому числі щодо платників податків – юридичних осіб;

54) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Міжрегіональне управління з метою організації своєї діяльності:

1) у межах повноважень, визначених порядком, затвердженим відповідним наказом ДПС, забезпечує реалізацію політики з питань управління персоналом у Міжрегіональному управлінні;

2) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції і контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в Міжрегіональному управлінні;

3) організовує свою роботу;

4) забезпечує взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування;

5) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний і криптографічний захист інформації та здійснює контроль за його станом;

6) забезпечує згідно із законодавством у межах компетенції надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС;

7) здійснює комплекс заходів для забезпечення дотримання законності та ефективності в межах повноважень, передбачених законом, ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності Міжрегіонального управління;

8) здійснює планово-фінансову роботу в  Міжрегіональному управлінні, контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацію, ведення, вдосконалення бухгалтерського обліку, складання фінансової та іншої звітності, ведення обліку трудових ресурсів та заробітної плати (у тому числі сплачує податок з доходів фізичних осіб) в установленому законодавством порядку;

9) здійснює роботу з ведення діловодства та архівного зберігання документів відповідно до встановлених правил;

10) здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення Міжрегіонального управління та автоматизацію його діяльності;

11) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці та захисту інформації, контроль за її збереженням в Міжрегіональному управлінні, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію;

12) забезпечує самопредставництво ДПС та Міжрегіонального управління у судах через начальника Міжрегіонального управління, а також без окремого доручення Голови ДПС та начальника Міжрегіонального управління через їхніх заступників, державних службовців підрозділів до функціональних повноважень яких належить представництво в судах інтересів Міжрегіонального управління відповідно до положень про такі підрозділи, які забезпечують самопредставництво інтересів ДПС та Міжрегіонального управління в судах без окремого доручення Голови ДПС та начальника Міжрегіонального управління.

6. Міжрегіональне управління для виконання покладених на нього завдань має право:

1) проводити у визначеному законодавством порядку перевірку показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та зі своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою всіх передбачених Податковим кодексом України податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску, дотриманням вимог законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

2) проводити перевірку правильності та повноти визначення фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

3) визначати у випадках, передбачених Податковим кодексом України, суми податкових та грошових зобов’язань платників податків;

4) аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою;

5) запрошувати платників податків (платників єдиного внеску) або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску;

6) під час проведення перевірок у посадових осіб – платників податків – юридичних осіб та платників єдиного внеску перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду посадових осіб та/або осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції;

7) отримувати від платників податків (платників єдиного внеску), а також надавати в межах, передбачених законом, документи в електронному вигляді;

8) запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

9) вимагати під час проведення перевірок виготовлення і надання засвідчених підписом платника податків (платника єдиного внеску) або його посадовою особою та скріплених печаткою (за її наявності) копій первинних документів, які свідчать про порушення податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, та отримувати їх у платників податків (платників єдиного внеску) у встановленому Податковим кодексом України порядку;

10) вимагати під час проведення перевірок від посадових або службових осіб платника податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками ДПС зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, яку перевіряють;

11) вимагати під час проведення перевірок від платників податків, яких перевіряють, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

12) вилучати в установленому законодавством порядку під час проведення перевірок у підприємств, установ та організацій копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок;

13) вимагати доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу в порядку, передбаченому Податковим кодексом України;

14) надсилати платникам податків (платникам єдиного внеску) у межах повноважень, передбачених законом, у разі виявлення порушень вимог податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, письмові запити щодо надання належно засвідчених копій документів;

15) вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень законодавства;

16) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні податкового, бюджетного законодавства, законодавства про єдиний внесок та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

17) отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, потрібні для виконання покладених на нього завдань, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;

18) отримувати від органів виконавчої влади потрібну інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, єдиного внеску, у випадках, передбачених законодавством, а також відомості, потрібні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

19) отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Податковим кодексом України, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду – інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, зокрема про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб’єктів господарювання, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;

20) отримувати безоплатно від територіальних органів державної влади, установ Національного банку, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів під час здійснення ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень, від юридичних осіб, податкових агентів інформацію, потрібну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків (платників єдиного внеску), об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, для формування та ведення реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС;

21) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування;

22) стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків, зборів, платежів;

23) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством;

24) здійснювати щоденне оброблення даних та інформації електронного кабінету, потрібних для виконання покладених на ДПС функцій з адміністрування податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, що охоплює, зокрема, оброблення та аналізування документів і даних платників податків (платників єдиного внеску), здійснення повноважень, передбачених законом, які може бути реалізовано в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку;

25) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками);

26) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, семінари з питань, що належать до його компетенції;

27) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

28) звертатися у передбачених законом випадках до суду;

29) користуватися у службових справах засобами зв’язку, що належать платникам податків, з їх дозволу або з дозволу посадових осіб таких платників;

30) залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів, застосовувати під час виконання податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом України, фотозйомку та відеозапис;

31) одержувати безоплатно потрібні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, а також Національного банку України та його установ – про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, – про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб’єктам господарської діяльності; інформацію, потрібну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

32) одержувати безоплатно від органів статистики дані, потрібні для використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

33) одержувати безоплатно від органів, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, потрібну для здійснення повноважень контролюючих органів щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків у встановленому законом порядку;

34) під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документальне підтвердження;

35) одержувати пояснення від роботодавців та/або їхніх працівників, та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення, під час проведення перевірок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів із найманими особами згідно із законом;

36) здійснювати інші права, передбачені законом.

Особливості застосування прав Міжрегіонального управління визначаються окремим порядком, затвердженим наказом ДПС.

7. Міжрегіональне управління є контролюючим органом (податковим органом, органом стягнення).

8. Міжрегіональне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, з обласними та місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

9. Міжрегіональне управління у межах своїх повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання доручень ДПС видає накази (розпорядження) організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

Акти Міжрегіонального управління може бути скасовано Головою ДПС повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра фінансів, а також Міністром фінансів у разі відмови Голови ДПС скасувати такий акт.

10. Міжрегіональне управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДПС, відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з Міністром фінансів, у тому числі у разі покладання обов’язків за вакантною посадою.

11. Начальник Міжрегіонального управління:

1) очолює Міжрегіональне управління, здійснює загальне керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) у межах компетенції організовує та забезпечує виконання в Міжрегіональному управлінні Конституції та законів України, актів  Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та інших міністерств з питань що належать до компетенції ДПС, наказів ДПС та Міжрегіонального управління, доручень Голови ДПС, судових рішень;

3) подає Голові ДПС для затвердження плани роботи Міжрегіонального управління;

4) подає на затвердження Голові ДПС організаційну структуру, штатний розпис і кошторис Міжрегіонального управління;

5) звітує перед Головою ДПС про виконання планів роботи Міжрегіонального управління та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Міжрегіонального управління, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками за погодженням із Головою ДПС;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи, структурні підрозділи у складі самостійних, посадові інструкції працівників Міжрегіонального управління;

8) у встановленому порядку призначає та звільняє державних службовців та працівників Міжрегіонального управління відповідно до чинного законодавства про державну службу та законодавства про працю, укладає та розриває з державними службовцями Міжрегіонального управління контракти про проходження державної служби;

9) забезпечує кіберзахист та захист інформації в Міжрегіональному управлінні, забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в Міжрегіональному управлінні;

10) забезпечує організацію підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Міжрегіонального управління, оцінювання результатів їхньої службової діяльності в межах повноважень, визначених законодавством про державну службу;

11) вирішує в установленому порядку питання про присвоєння державним службовцям Міжрегіонального управління спеціальних звань (крім головних державних радників податкової служби, державних радників податкової служби), рангів державних службовців (якщо інше не передбачено законом), а також щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та інших працівників Міжрегіонального управління;

12) порушує перед Головою ДПС питання про присвоєння спеціальних звань заступникам начальника Міжрегіонального управління, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

13) утворює комісії, робочі та експертні групи;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

15) підписує накази Міжрегіонального управління;

16) дає у межах повноважень доручення, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками Міжрегіонального управління;

17) має право надавати посадовим (службовим) особам Міжрегіонального управління (його структурних підрозділів) повноваження на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, у межах повноважень, визначених цим положенням та в порядку, встановленому окремим наказом ДПС, зокрема на:

підписання у межах компетенції запитів, листів, листів-відповідей, індивідуальних податкових консультацій, повідомлень, довідок, податкових вимог, інкасових доручень, висновків, електронних висновків/електронних повідомлень, реєстраційних посвідчень про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, реєстрів, витягів з реєстрів, заяв до органів реєстрації та державної виконавчої служби, направлень на проведення перевірок; актів, звітів, договорів-доручень, прийняття податкових повідомлень-рішень, взяття на облік, погашення  та опротестування податкових векселів, прийняття інших рішень та підписання інших документів у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, законами України, порядками, положеннями та інструкціями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України та ДПС;

18) у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення у межах повноважень вживає заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомляє про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції чи інший орган, уповноважений реагувати на виявленні правопорушення;

19) забезпечує проведення аналізу нормативно-правових актів, закріплених функцiй i процедур щодо виявлення дискримінаційних повноважень i норм (корупцiйних ризикiв), що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

20) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної програми з виконання Антикорупційної стратегії та реалізацію положень Антикорупційної програми ДПС;

21) вживає заходів щодо недопущення вчинення підлеглими працівниками корупційних, пов’язаних із корупцією чи інших правопорушень у сфері службової діяльності;

22) організовує внутрішній контроль та забезпечує його здійснення в Міжрегіональному управлінні у межах компетенції;

23) є керівником органу державної влади, відповідальним за виконання судових рішень;

24) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Начальник Міжрегіонального управління має заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Голова ДПС відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники начальника Міжрегіонального управління забезпечують виконання повноважень відповідно до затвердженого начальником Міжрегіонального управління розподілу обов’язків, який у встановленому порядку погоджено з Головою ДПС.

13. Міжрегіональне управління утримується за рахунок державного бюджету.

Штатну чисельність працівників Міжрегіонального управління затверджує Голова ДПС у межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів ДПС.

Структуру Міжрегіонального управління затверджує Голова ДПС за погодженням з Міністром фінансів.

Організаційну структуру, штатний розпис та кошторис Міжрегіонального управління затверджує Голова ДПС.

14. Міжрегіональне управління утворюється в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДПС і коштів, передбачених на утримання ДПС, ліквідовується, реорганізовується керівником ДПС як її відокремлений підрозділ за погодженням з Міністром фінансів відповідно до статті 211 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

15. Міжрегіональне управління утворюється без статусу юридичної особи та є органом державної влади, має окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України, є розпорядником бюджетних коштів.

 

 

Голова                                                                                  Олексій ЛЮБЧЕНКО

 

 Внесення змін до положення

 Структура